in

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแ ก่เ ฒ่ ามันย าก คู่ชีวิตที่ดีต้องรู้จักให้เกียรติ ให้ความซื่อสัตย์ ให้เวลา ให้ความรัก และให้ความเข้าใจ กันและกันก็พอแล้ว

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแ ก่เ ฒ่ ามันย าก คู่ชีวิตที่ดีต้องรู้จักให้เกียรติ ให้ความซื่อสัตย์ ให้เวลา ให้ความรัก และให้ความเข้าใจ กันและกันก็พอแล้ว

คิดจะคบกัน รักกันต้องปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งทาง อันไหนลดได้ก็ลดอันไหนยอมได้ ก็ยอมบ้างไม่ใช่ฉันเป็นคนแบบนี้ เธอรับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่รับคู่ชีวิตคือ

คนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ แต่สุดท้ายก็ไม่เลิกกันไปไหนคนที่พอไม่ได้คุยกัน แล้วโคตรคิดถึงคนที่คอยบ่ น คอยว่า เวลาดื้ อคนที่เวลาเราทำผิ ดบ่อยแค่ไหน เขาก็ยังให้

อภั ยเราเสมอหากคุณเลือก ใครก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตคุณก็จะได้แต่ความ เ สี ยใจกลับไปเพราะ หัวใจคุณไม่รู้จักไตร่ตรองหากเลือกคนที่ ไม่ให้เกียรติดูถูกความฝันคุณคุณก็จะได้แต่คำพูดที่แ ท ง ใ จ ดำเวลาคุณล้ ม เ ห ล ว

หากเลือกคนที่ ร ะ แ ว ง คุณตลอดเวลาคุณก็จะได้ความไม่เป็นส่วนตัวที่ต้องคอยเป็นเงาตามตัวทุกสถานที่หากเลือกคนที่ เพียงหน้าตา แต่ไม่เคยมองที่จิตใจคุณก็จะเพียงกายแต่ไม่ได้หัวใจที่งดงามรัก ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่

อยู่ที่คุณจะเลือกแบบไหนเมื่อคุณชัดเจนกับความรักของคุณแล้วจงใช้เวลาบ่มเพาะมันไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลาที่สมควรถ้าวันหนึ่งมันใช่ จง รั ก ษ า รักนั้นไว้ให้ดีแต่ถ้าวันหนึ่งมันเหมือนใช่ก็จง คืนหัวใจให้กันอย่าฝื นใส่รองเท้าที่ไม่พอดีเพราะสุดท้ายคุณเองจะกลายเป็นคนที่ เ จ็ บ ป ว ดไม่เคยต้องการคนสวยรวยหรือมีฐานะทางสังคมต้องการเพียงใครสักคนที่เชื่ อในสิ่งเดียวกัน แค่นั้นพอ

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแก่เฒ่ามันยากเพราะปั ญ ห า ต่างๆและอุปสรร คที่เข้ามาในอนาคตมันไม่ได้ส่งไลน์มาเ ตื อ น เราว่าจะเข้ามานะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เราจะจับมืออีกคนได้นานแค่ไหนสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือ ไว้ใจ เชื่อใจ ซื่อตรง ให้ อ ภั ย ให้โอกาสกันและกันยอมรับข้อเ สี ย ของเขา

นิ่งและฟังคนรักบ้างอย่าเอาอาร มณ์เป็นใหญ่กว่าเหตุผล ท ะ เ ล า ะ กันไม่มีคนแพ้คนชนะเราเป็นผั วเ มี ยไม่ใช่คู่แข่ง แฟนนอกใจให้ดูที่ตัวเองก่อนเราผิ ดอะไรไหมเราบ่งพร่องส่วนไหน เราละเลยเขาหรือเปล่าชีวิตคู่ถ้าอยากให้อยู่ด้วยกันยาวๆพยายามทำให้เหมือนวันแรกที่รักกันอย่าลืมความรู้สึกตอนอยากอยู่ด้วยกัน แค่นั้นพอ

ขอบคุณที่มา ฝากความคิด